A
A+
A++
A
A

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni.

Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest dostępny pod adresem: www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

W związku z powyższym Podlaski Urząd Wojewódzki wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 10:00, w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Czas spotkania - ok. 3 godzin.

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 6 września 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona obszarów wodno-błotnych, jednych z najrzadszych i ginących środowisk europejskich, jest ogromnie istotna dla naszej przyszłości. Konkurs ma między innymi podkreślać ich unikatowość i uświadomić jak ogromną rolę grają one w życiu człowieka.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych powyżej 19 roku życia. Uczestnicy konkursu w swojej kategorii wiekowej nadsyłają maksymalnie 3 fotografie z krótkim wierszem, rymowanką, zdaniem, przysłowiem czy cytatem. Zdjęcia mogą ilustrować dowolny obszar wodno-błotny, jego faunę i florę.

Fotografie należy przesyłać od 1 lipca do 30 października 2016 r. na nośnikach CD na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Mokradła dla przyszłości”. Nagrodzone zostaną po 3 najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.biebrza.org.pl w zakładce Konkursy – Konkurs fotograficzny „Mokradła dla przyszłości”.

Bliższych informacji udziela Beata Głębocka pracownik Działu Edukacji i Udostępniania BbPN, tel. (085) 738 30 09.

Konkurs organizowany jest przez Biebrzański Park Narodowy (BbPN) z okazji „Roku Mokradeł”.

10 września 2016 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) już po raz 15 odbędą się Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy. Kosiarze z kraju i zagranicy stoczą walkę o tytuł Mistrza Świata w koszeniu cennych przyrodniczo, bagiennych łąk. To święto tych, którzy od stuleci kosząc biebrzańskie łąki sprzyjają przyrodniczemu bogactwu, w szczególności rzadkim gatunkom ptaków i roślinności. Impreza promuje czynną ochronę bagien, rolnictwo przyjazne przyrodzie, walory turystyczne i krajoznawcze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz biznes oparty o działalność rolniczą zgodną z potrzebami ochrony przyrody. Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne, rękodzieła lokalnych artystów oraz występy zespołów folklorystycznych. Zapraszamy, wstęp wolny!

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Parku: www.biebrza.org.pl pod bezpośrednim linkiem: http://www.biebrza.org.pl/redir,index?wiecej=2806&wiecej_news=1

10 września 2016 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) już po raz 15 odbędą się Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy. Kosiarze z kraju i zagranicy stoczą walkę o tytuł Mistrza Świata w koszeniu cennych przyrodniczo, bagiennych łąk. To święto tych, którzy od stuleci kosząc biebrzańskie łąki sprzyjają przyrodniczemu bogactwu, w szczególności rzadkim gatunkom ptaków i roślinności. Impreza promuje czynną ochronę bagien, rolnictwo przyjazne przyrodzie, walory turystyczne i krajoznawcze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz biznes oparty o działalność rolniczą zgodną z potrzebami ochrony przyrody. Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne, rękodzieła lokalnych artystów oraz występy zespołów folklorystycznych. Zapraszamy, wstęp wolny!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach określił na mocy wydanego 9 sierpnia rozporządzenia strefy - zapowietrzoną i zagrożoną po tym jak potwierdzono wystąpienie ogniska ASF w Niemirowie w gminie Mielnik.

Obszar  zapowietrzony,  na  którym  występuje  afrykański  pomór  świń  o  promieniu  3  km  wokół  ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:

 1. od wschodu: wzdłuż granicy państwowej z Białorusią od rzeki Bug do linii kompleksu leśnego,
 2. od  północy:  wzdłuż  linii  kompleksu  leśnego  od  granicy  państwa  do  drogi  Sutno  –  Niemirów,  dalej wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą gruntową na południe,
 3. od zachodu: wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej na południe od skrzyżowania drogi Sutno - Niemirów do linii rzeki Bug,
 4. od południa: wzdłuż linii rzeki Bug od końca drogi gruntowej zaczynającej się skrzyżowaniem z drogą Sutno - Niemirów do granicy państwowej;

Obszar  zagrożony  wystąpieniem  afrykańskiego  pomoru  świń  o  promieniu  7  km  poza  obszar,  o  którym mowa powyżej, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

 1. od wschodu: wzdłuż granicy państwowej od linii kompleksu leśnego do drogi krajowej 640,
 2. od  północy:  wzdłuż  drogi  krajowej  640  od  granicy  państwowej  do  północnej  granicy  miejscowości Adamowo –Zastawa,
 3. od zachodu: wzdłuż drogi od Adamowa - Zastawy przez Mętną do Mielnika włączając obszar Mętnej  i Mielnika,
 4. od południa: wzdłuż rzeki Bug od zachodniej granicy Mielnika do końca drogi gruntowej zaczynającej się skrzyżowaniem z drogą Sutno – Niemirów.

Pełna treść Rozporządzenia nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiegoRozporządzenia nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siemiatyckiego.

Przypominamy, że od 1  do 31  sierpnia  2016 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/urzad_gminy/sprawy/1ffe8e56ac2133f.htm

17 lipca zespoły "Nowina" i "Mielniczanie" zaprezentowały się na "IV Przeglądzie Pieśni Ludowych Doliny Bugu" podczas Nadbużańskiego Festynu w Serpelicach.

 

Występy obu zespołów zostały ocenione przez 5-osobowe jury następująco: "Mielniczanie" - II miejsce, "Nowina" - wyróżnienie.

 

Logotyp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Centralna Dyspozycja Mocy, Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 26 lipca 2016r.
 
Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: www.pgedystrybucja.pl

W dniach 15, 17, 19 oraz 21 lipca na terenie powiatu siemiatyckiego policjanci zorganizują punkty konsultacyjne, w których to odpowiadać będą na pytania dotyczące działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma służyć poprawie bezpieczeństwa w konkretnych miejscach wskazanych przez mieszkańców. Niewątpliwie wpłynie też na poprawę wymiany informacji pomiędzy lokalną społecznością, a Policją. Osoby, które zechcą zgłosić o jakimś zagrożeniu będą mogły to zrobić za pośrednictwem Internetu, na stronie lokalnej komendy Policji - klikając na umieszczony po prawej stronie baner „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Każda informacja zgłoszona Policji będzie weryfikowana i jeśli zostanie potwierdzona zostanie naniesiona na mapę.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców, w ramach programu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa" zorganizują punkty informacyjne na terenie powiatu siemiatyckiego.

Punkty informacyjne zorganizowane zostaną w następujących miejscach:

 • 15 lipca 2016 roku w godz. 11.00  – 17.00 przy Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3;
 • 17 lipca 2016 roku w godz. 16.00 – 22.00 przy kompleksie sportowym GOKSiR-u w Mielniku, ul. Zamkowa;
 • 19 lipca 2016 roku w godz. 9.00 – 15.00 przy Urzędzie Gminy w Grodzisku, ul. 1 Maja 6;
 • 21 lipca 2016 roku w godz. 8.00 – 14.00 przy budynku Ośrodka szkolenia kierowców PZMot-u, ul. Kościuszki 11, Siemiatycze

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.

źródło – oficer prasowy KPP w Siemiatyczach, www.podlaska.policja.gov.pl

___
Zobacz oryginalny artykuł na stronie www.siemiatycze.policja.gov.pl

 

List Prezesa KRUS (pdf: 294kB)

Logotyp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Centralna Dyspozycja Mocy, Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 19 lipca 2016r.
 
Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: www.pgedystrybucja.pl

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information