A
A
A
A
A

Zarządzenie Nr 10/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik.

     Działając na podstawie §8 ust.2 statutów sołectw, uchwalonych uchwałą Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwołuję Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach gminy Mielnik określonych w załączniku Nr 4 do statutu Gminy Mielnik.

§ 2. Celem zebrań, o którym mowa w §1 będzie przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.

§ 3. Harmonogram Zebrań Wiejskich, określający termin i miejsce zebrania zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wszystkie Zebrania Wiejskie rozpoczynają się o godz. 1700 w pierwszym terminie lub o godzinie 1715 w drugim terminie.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

__________
Podstrona BIP Urzędu Gminy Mielnik zawierająca treść zarządzenia (wraz z załącznikiem-harmonogramem zebrań): kliknij

Wójt Gminy Mielnik informuje, iż w prowadzonym postępowaniu pn.: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Mielnik" wyłoniony został Wykonawca dostaw. Montażem kolektorów słonecznych na dachach budynków należących do mieszkańców Gminy Mielnik zajmie się firma: „SOLARTIME" Sp. z o.o. z siedzibą w Miłocinie 284 k. Rzeszowa, 36-062 Zaczernie.

W dniach jutrzejszym, tj 21.01.2015r. specjalista ds. lasów niepaństwowych Jan Markiewicz nie będzie pełnił dyżuru w Urzędzie Gminy Mielnik. Kontakt telefoniczny: 503 401 024.

W związku z realizacją projektu p.n. "Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych" Starosta Siemiatycki informuje o najbliższym terminie doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Ogłoszenie Starosty Siemiatyckiego >>>

Rodzice Sebastiana Bieniediuk zwracają się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los niepełnosprawnych, o przekazanie 1% z podatku dochodowego ich synowi Sebastianowi Bieniediuk.

Apel rodziców Sebastiana Bieniediuk >>>

      Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2015 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się IV sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji.

Więcej informacji można znaleźć w BIP Urzędu Gminy Mielnik w zakładce: Rada Gminy > Komunikaty i aktualności.

Bezpośredni link do powyższej strony: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/kom_rg.htm

 

      Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2015 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy Mielnik ul.Piaskowa 38 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Mielnik a o godz.1300, również w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna), posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Mielnik.

Więcej informacji można znaleźć w BIP Urzędu Gminy Mielnik w zakładce: Rada Gminy > Komunikaty i aktualności.

Bezpośredni link do powyższej strony: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/kom_rg.htm

 

Logotyp PGEPGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie działania:

  • Maćkowicze (wieś i kol.), Moszczona Królewska, kol. Osłowo, Radziwiłłówka, Końskie Góry - 21.01.2015 w godz. 8:00 - 17:00

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie www.dystrybucja.zeb.com.pl

     W związku z możliwym utrudnionym dostępem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, publikujemy link do strony internetowej NFZ z informacjami o dostępie do świadczeń medycznych podstawowej opieki medycznej, pod którym znajdą Państwo listę gabinetów, które przedłużyły umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na 2015 r. W tych miejscach uzyskają Państwo poradę lekarza rodzinnego od 2 stycznia 2015 r.

     W razie konieczności uzyskania świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą także zgłaszać się na szpitalne izby przyjęć, oddziały ratunkowe (SOR) i do placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

     Link do strony internetowej NFZ z informacjami o dostępie do świadczeń medycznych podstawowej opieki medycznejhttp://www.nfz-bialystok.pl/index.php?dzial=3&kat=poz2015 .

Logotyp PGEPGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie działania:

  • Mielnik (cała miejscowość), Osłowo, Wajków, Sutno (wieś i kolonia), Niemirów - 29.12.2014 w godz. 8:00 - 11:00

  • Kol. Grabowiec - 29.12.2014 w godz. 8:00 - 17:00

  • Mielnik (cała miejscowość), Osłowo, Wajków, Sutno (wieś i kolonia), Niemirów, kolonia Grabowiec - 30.12.2014 w godz. 8:00 - 11:00

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie www.dystrybucja.zeb.com.pl

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

e-mail: gmina@mielnik.com.pl

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Oś›rodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

e-mail: it@mielnik.com.pl

goksir.mielnik.com.pl

 

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

  Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information