A
A+
A++
A
A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odział w Białymstoku informuje o rozpoczynającej się od 30 listopada br. realizacji programu "Przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich: 2015 - 2016" . Program skierowany jest do osób ubezpieczonych bądź pobierających emeryturę lub rentę z KRUS i obejmuje wykonanie bezpłatnych badań w zakresie wykrywania chorób układu krążenia, układu ruchu, schorzeń nowotworowych w obrębie jamy brzusznej, tarczycy, zaburzeń metabolicznych, cukrzycy, otyłości, niedoboru witaminy D, biologicznych zagrożeń zdrowotnych (boleriozy) oraz zaburzeń nastroju. Szczegóły w załączonej ulotce.

_________________
Ulotka: Program "Przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców obszarów wiejskich: 2015-2016" (PDF: 225kB).

     W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl.

Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają dostęp m.in. do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, a także informacji o zbliżających się terminach płatności bez konieczności wizyty w jednostce oraz poza godzinami pracy urzędu.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontaktu z urzędem. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się" wypełnić wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się do jednostki KRUS, w której jest się ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać za pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.

Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS", w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie w pełni elektronicznym.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu.

Iwona Nagórka
Specjalista
OR KRUS w Białymstoku

Logotyp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Centralna Dyspozycja Mocy, Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 30 listopada 2015r..
 
Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie www.dystrybucja.zeb.com.pl

     Wójt Gminy Mielnik informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2016r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Mielnik.
     Dofinansowanie będzie realizowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja niniejszego zadania będzie uzależniona od otrzymania dotacji na wyżej wskazany cel.

Dofinansowaniem zostanie objęty koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów na składowisku w wysokości 100 % poniesionych kosztów.

Koszt zakupu i montażu nowych pokryć będzie należał do właściciela budynku!

     W związku z powyższym osoby planujące wymianę pokryć dachowych zawierających azbest z dofinansowaniem, proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Mielnik, w terminie do dnia 31 grudnia 2015r. stosownego wniosku wraz z załącznikami.

     Wzór wniosku oraz dokumenty potrzebne do złożenia są dostępne w pokoju nr 6 tutejszego Urzędu lub na stronie Urzędu Gminy (w zakładce Ochrona Środowiska). Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela P. Marta Koroluk pod nr telefonu 856565867.

 

WÓJT GMINY MIELNIK

Logotyp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Centralna Dyspozycja Mocy, Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniu 20 listopada 2015r..
 
Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie www.dystrybucja.zeb.com.pl

Obwieszczenie z dnia 10 listopada 2015r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu (znak sprawy: IR.6722.1.1.2015.MK)

------
Adres publikacji obwieszczenia w BIP: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/zagospodarowanie_przestrzenne/miej_plan_zago_prze_stud.htm

W związku z informacjami o pojawiających się ofertach przyłączenia gospodarstw z terenu gminy Mielnik do szybkiego internetu, które mogą sugerować, że podłączenie będzie odbywało się w oparciu o ostatnio realizowane na terenie gminy światłowodowe sieci: Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej (SSPW) lub Nadbużańską Szerokopasmową Sieć Dystrybucyjną (NSSD), Urząd Gminy Mielnik informuje, że obydwie wskazane wyżej sieci nie mogą świadczyć dostępowych usług przyłączeniowych.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na fakt, że obydwie sieci nie działają jeszcze w trybie "produkcyjnym" wszelkie oferty powołujące się na SSPW lub NSSD nie mają z tymi sieciami nic wspólnego.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, niezależna i apolityczna organizacja pozarządowa, która od 12 lat działa na rzecz transparentności i jawności życia publicznego w dniu 28 września, w Międzynarodowym Dniu Prawa do Informacji, ogłosiła konkurs "Pozytywnie dociekliwi" dla lokalnych dziennikarzy i dziennikarek.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji pod adresem www.siecobywatelska.pl.

---
Informacja o konkursie w pliku PDF (206kB): konkurs_dla_dziennikarzy_pozytywnie_dociekliwi.pdf

Logotyp PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Centralna Dyspozycja Mocy, Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 3 - 4 listopada 2015r..
 
Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5043, 991 lub 85 740 5334.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie www.dystrybucja.zeb.com.pl

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w okresie od 01.11.2015 do 30.06.2016r. dla nieruchomości położonych na terenie gminy Mielnik:

Harmonogram odbioru odpadów (listopad 2015 - czerwiec 2016r.) - pdf (214kB)

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

Adres e-mail

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

Adres e-mail

Informacja turystyczna

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information