Uchwała Nr III/2/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i 1318; zm. z 2014r. poz. 379 i 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmue się rezygnację radnego Piotra Franciszka Szpakowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

__________
Podstrona BIP Urzędu Gminy Mielnik zawierająca treść uchwały: kliknij

W dwóch ostatnich tygodniach kończąmwcych 2014 rok z porady prawnej będzie można skorzystać:

  • 23 grudnia 2014r. - wtorek (zamiast 24.12.2014r.)
  • 30 grudnia 2014r. - wtorek (zamiast 31.12.2014r.)

w pok. nr 1 Urzędu Gminy Mielnik.

 

 

Informujemy, że w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", firma Syntea S.A. została wybrana do realizacji komponentu szkoleniowego. W ramach prowadzonego przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu skierowanych do mieszkańców województwa podlaskiego w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

      Informujemy, ze w dniu 15 grudnia 2014 roku o godz.900 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (sala konferencyjna) odbędzie się III sesja Rady Gminy Mielnik VII kadencji.

Więcej informacji można znaleźć w BIP Urzędu Gminy Mielnik w zakładce: Rada Gminy > Komunikaty i aktualności.

Bezpośredni link do powyższej strony: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/rada_gminy/kom_rg.htm

 

Logotyp PGEPGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie działania:

  • Maćkowicze (wieś i kol.), kol. Osłowo, Moszczona Królewska, Radziwiłłówka, Końskie Góry - 19.12.2014 w godz. 8:00 - 17:00

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych w/w miejscowościach i ulicach.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie www.dystrybucja.zeb.com.pl

Harmonogram odbioru odpadów (styczeń - czerwiec 2015r.) - pdf (236kB)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel. 85-682 23 57

     Informujemy, że Komisarz Wyborczy w Białymstoku wydał w dniu 03 grudnia 2014r. postanowienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Mielnik.

Zgodnie z postanowieniem, sesja powinna odbyć się w dniu 05 grudnia 2014r. (piątek) w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Treść postanowienia, wraz z porządkiem sesji, znaleźć można tutaj.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wraz z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego zapraszają na Spotkanie informacyjne w Siemiatyczach pt. "Formy wsparcia z Funduszy Europejskich osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej"

Przypominamy o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres październik, listopad, grudzień.

Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania na konto Urzędu Gminy Mielnik 97 8071 0006 0015 3562 2000 0010 lub w kasie Urzędu w terminie do 15 grudnia 2014r. (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).

 

Wójt Gminy Mielnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Radziwiłłówka, stanowiących własność Gminy Mielnik. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2015 r. od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Mielnik, pokój nr 9 (sala posiedzeń).

Treść ogłoszenia »»

Kontakt

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

tel. 85 65 65 861, 85 65 77 003

fax 85 657 71 21

NIP 544-100-15-40

e-mail: gmina@mielnik.com.pl

Informacja turystyczna

ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

(w budynku Oś›rodka Dziejów Ziemi Mielnickiej)

tel. 85 65 77 100

e-mail: it@mielnik.com.pl

goksir.mielnik.com.pl

 

Serwis internetowy Gminy Mielnik używa plików cookies w celach statystycznych. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies Twojej Przeglądarki, będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień będzie traktowana jako zgoda na użycie plików cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

  Akceptuję cieasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information